Koks esate žmogus galima sužinoti pagal savo vardo ir pavardės skaičių

Charakteris pagal skaičių

Ne veltui sakoma, kad žmogaus vardas – tai jo sielos ir likimo atspindys. Pagal žmogaus vardą ar vardus formuojasi ir jo asmenybė, tik jam vienam būdingas savasis „aš“. Išskaičiuojami skaičiai pagal žmogaus vardą ir pavardę, neatsiejami nuo jo asmenybės ir charakterio bruožų. Tai yra kiekvienas skaičius, pradedant vienetu, baigiant devintuku atitinka planetą, globojančią žmogų. Taigi, šis išskaičiavimas suteikia mums galimybę pažinti ne tik save, bet ir savo artimus žmones ir net aplinkinius. Apskaičiavus asmeninį skaičių, galima nustatyti planetą, darančią įtaką žmogaus gyvenime. Taigi, pagal žemiau pateiktą numerologijos lentelę, parašius savo vardą ir pavardę, belieka susirasti ir sudėti atitinkamus skaičius tol, kol gausis galutinis asmeninis skaičius. Tiksliau, kuri nors iš devynių planeta, globojanti konkretaus vardo ir pavardės turėtoją: 

1    2    3   4   5    6   7   8   9 

A   B   C   Č   D   E   Ė  F  G 

H   I    Y   J    K   L  M  N  O 

P   R    S   Š    T   U  Ū  V  Z 

Pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė Aušra Kazlauskaitė: 

Vardas
1+6+4+2+1=14 

Pavardė 

5+1+9+6+1+6+3+5+1+2+5+7=44 

14+44=58 

5+8=13 

1+3=4 

Taigi, galutinis asmeninis skaičius – 4.  Vadinasi, Aušra Kazlauskaitė yra Urano planetos įtakoje.

Yra pagrindiniai devynių planetų skaičiai. (Nulis išskaičiavime nenaudojamas). Mat „nulis“ reiškia, kad esamas skaičiaus ciklas baigėsi ir prasidėjo kitas. Beje, labiau aukštesniame lygyje. Šis paprastas apskaičiavimas, sudėjus visus skaičius, lygiai taip pat, kaip ir astrologinėje analizėje, suteikia galimybę labiau pažinti ne tik save, bet ir kitus. Tai reiškia, kad padedant tokiems apskaičiavimams, galima palyginti savo charakterį su kitų. Taip pat išsiaiškinti, kurie žmonės harmoningi tarpusavyje, o kurie visiškai netinka vienas kitam.

Skaičius 1: SAULĖ

 Vienetukas paprastai reiškia visko pradžią. Šis skaičius įeina į bet kurio kito skaičiaus sudėtį. Žmonės, kurių globėja yra Saulės planeta, pagal savo natūrą - labai stiprios asmenybės. Paprastai  užima lyderio pozicijas. Bet jiems būdingas impulsyvumas, ekspresyvumas. Linkę rodyti iniciatyvą. Todėl jie niekada nelieka nepastebėti. Pasiekia gerų rezultatų  iš esmės bet kurioje veiklos sferoje. Saulės žmonėms būdingi tokie chrakterio bruožai, kaip antai valdžios siekimas, dosnumas, teisingumas, atsakingumas, idėjų generavimas. Saulės planetos žmonėms dažniausiai susiklosto harmoningi santykiai su tos pačios planetos atstovais.

Skaičius 2: MĖNULIS

 Mėnulio įtakos žmonių bene svarbiausias bruožas – emocionalumas. Tačiau atviros ir kiek naivios asmenybės. Nepaprastai lengvai ir greitai užmezga kontaktus su kitais ir lygiai taip pat prisitaiko prie juos supančių aplinkybių. Mėnulio planetos žmonėms būdinga gana stipri intuicija, kuriai padedant pavyksta pasiekti užsibrėžto tikslo. Tiesa, per daug nepersidirbdami, nelipdami per kitų galvas, atranda lengvesnį, bet ne mažiau dorą kelią įgyvendinant savo planus. Šios planetos žmonių iš esmės charakteris nėra sudėtingas. Bet jiems būdinga gana dažna nuotaikų kaita. Nors Mėnulio žmonių nuotaikos svyravimai visiškai netrukdo įveikti atsiradusias kliūtis ar problemas, kadangi tai – emociškai stiprios asmenybės.  Šios planetos įtakos žmonių rimtas požiūris ir į šeimą bei santuoką. Jie – šeimyniški ir atsidavę  savo antrosioms pusėms. Kai kurie iš jų tikri namisėdos. Nors Mėnulio žmonės - intravertūs, todėl neretai užsisklendžia savyje ir tampa nekalbūs. Problemas jie taip pat stengiasi išspręsti savyje, o ne dalindamiesi jomis su aplinkiniais. Kaip ten bebūtų, bet Mėnulio žmonės - tvirto charakterio ir juos sunku palaužti. Tikrai nepriversite šios planetos globojamus atstovus šokti pagal kitų dūdelę. Jie - nepriklausomi, diplomatiški ir atsakingi.

Skaičius 3: JUPITERIS

Jupiterio planetos žmonės – iš prigimties apdovanoti optimizmu. Be to, jų pagarbus požiūris į aplinkinius. Todėl to paties savo atžvilgiu tikisi ir laukia iš kitų. Įdomu tai, kad Jupiterio planetos įtakoje esantys žmonės kaip magnetas pritraukia sau laimę ir harmoniją. Nors jiems ir trūksta užsispyrimo, bet žino kaip pasiekti savo. Todėl neretai džiaugiasi gerais rezultatais. Jų bene didžiausias trūkumas – savigraužauti be jokio reikalo. O Jupiterio žmonių pranašumas tas,  kad pakankamai neblogai jaučia ir supranta save bei gali teisingai įvertinti kitą žmogų kaip asmenybę iš ,galima sakyti,  iš pirmo žvilgsnio. Nors ir žino, kad žmogus negali būti idealus, siekia savitobulėjimo. Bet nereikalauja to paties iš kitų. Mūru stoja už tuos, kuriems reikia pagalbos arba palaikymo.  Nesavanaudžiai. Mėgsta keliauti.  Gerai sutaria su savo planetos žmonėmis ir tais, kurie priklauso 6 ir 9 skaičių planetoms.

Skaičius 4: URANAS 

Priklausantys  šios planetos skaičiui - labai užsispyrę ir ambicingi žmonės. Įdomu tai, kad jų savitas požiūris į pasaulį ir gyvenimiškus principus, kurių, palyginti, griežtai  laikosi, neatsižvelgiant į visuotinai pripažintas elgesio normas.  Pagrindinė jų savybė – nepriklausomybės siekimas. Jie – atsakingi, teisingi, principingi ir ieško draugų su panašiomis savybėmis. Stengiasi daugiau laiko praleisti gamtoje. Turi nemažai bičiulių ir visada džiaugiasi turėdami galimybę su jais pabendrauti. Šios planetos žmonės linkę nusileisti, draugiški, darbštūs. Urano  žmonės pasižymi puikia atmintimi, todėl niekada nepamiršta į juos paleistų kritikos strėlių.  Tiesa, neretai būna suirzę ir nervingi. Užtat pasižymi pavydėtinais organizaciniais sugebėjimais.

Skaičius 5: МЕRKURIJUS

 Šios planetos žmonės pasižymi išskirtiniu logišku mąstymu ir lanksčiu protu. Merkurijaus globojami žmonės linkę rodyti iniciatyvą, mėgsta naujoves, vadinasi, gana dažnai keisti aplinką. Kitaip tariant, jiems nepriimtina rutina. Kai imasi bet kurio darbo, tai jis  tiesiog dega jų rankose. Viskas Merkurijaus žmonėms pavyksta, viskas išsprendžiama įveikiama. Nesvarbu, kad ir iš ne pirmo, o trečio ar penkto karto, bet jie pasiekia savo tikslą. Bet jei vis dėlto pakeliui juos ištinka nesėkmė ar kliūtys, neretai apima depresija. Nors veržlumas ir užsibrėžto tikslo siekimas tiesiog jų kraujyje. Merkurijaus žmonės greitai galvoja, greitai imasi veiksmų, greitai priima sprendimus. Žmonės, esantys planetos Merkurijaus įtakoje, labai smalsūs ir žingeidūs. Visą savo gyvenimą siekia žinių. Tiesa, ne tik savikritiški, bet  ir nepraleidžia progos  pakritikuoti draugus. Bet nenorėdami sugadinti kitam nuotaikos, daro tai neįžeidžiamai ir diplomatiškai.  Merkurijaus žmonės išsiskiria savo sugebėjimu žavėti aplinkinius. Todėl ši jų savybė labai praverčia šeimyniniame gyvenime.  Nors šios planetos žmonės ir nemėgsta šeimininkauti vietuvėje, suktis apie puodus, užtat rodo inciatyvą kitose gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, užvėrus miegamojo duris. Beje, Merkurijaus planetos žmonės atranda bendrą kalbą iš esmės su visų kitų planetų žmonėmis.

Skaičius 6: VENERA

Visiškai natūralu, kad šio planetos įtakoje esantys žmonės jausmingi ir greitai įsimyli. Juk Venera – meilės deivė.  Todėl nėra ko stebėtis, kad šios planetos žmonės pasižymi seksualumu. Tiesiog spinduliuoja erotiškumą ir patrauklumą. Kaip keistai benuskambėtų, bet  tai padeda jiems ir gana sunkiose gyvenimo situacijose. Beje, kai reikia, gali parodyti ir savo charakterio tvirtumą, ir proto lankstumą, ir išmintingumą. Tai yra tas savybes, kurių iš prigimties šios planetos žmonės neturi. Gana dažnai pasiekia pripažinimo vienoje ar kitoje meno sferoje. Šios planetos žmonės niekada nesiskundžia pinigų stygiumi, nes yra verslūs ir organizuoti. O dailiosios lyties atstovės neretai sukuria sąjungą su pasiturimais vyrais. Veneros žmonių išrankus, bet subtilus skonis. Mėgsta viską kas gražu, estetiška, didinga. Bene didžiausias jų trūkumas - neretai būna arogantiški. Užtat dažnai eina koja kojon su laikmečiu ir lengvai prisitaiko prie  naujų gyvenimo aplinkybių. Jei užsibrėžia sau įgyvendinti kurį nors planą, tai gali pasireikšti ir itin didelis darbštumas. Bet labiausiai jie mėgsta atsiduoti visa savo siela ir kūnu gyvenimo malonumams.

Skaičius 7: NEPTŪNAS

 Neptūno planeta susijusi tarpusavyje su Mėnulio planeta, todėl Neptūno žmonės gerai harmoningi su antrojo tipo žmonėmis. Paparstai, jie nusileidžia, turi minkštą charakterį. Neretai susžavi religija ir filosofija. Tačiau nepraktiški, kas būdinga fislosofiškos proto pakraipos žmonėms. Todėl pinigai pas juos neužsilaiko, o jei ir atsiranda, tai greitai ir išnyksta. Pasižymi ypatingais protiniais sugebėjimais.  Jiems dažnai gimsta genialios mintys., tačiau neretai ir neišnaudoja savo galimybių. Dėl savo išsiblaškymo  Neptūno žmonės nebaigia iki galo nei vieno savo pradėto projekto. Jie linkę azartiškus žaidimus. Pagal savo prigimtį šie žmonės labai jautrūs viską ima giliai į širdį, parodo savo artimiems žmonėms gailestingumą, širdingumą ir kilnumą.  paprastai jie fiziškai būna gana silpni, sunkiai priima sprendimus. Jie kaprizingi žmonės ir jiems sunku sau ką nors atsakyti. Jiems nepriimtini skandalai ir barniai rodėl jautrios ir subtilios sielos.

Skaičius 8: SATURNAS

 Šios planetos įtakai priklausantys žmonės – vienišiai savo mąstymu, elgesiu, todėl gana dažnai susiduria su aplinkinių nesupratingumu. Iš pažiūros Saturno globotiniai - šalti it ledas, neprieinami žmonės. Tačiau tai - vien kaukė, nes jie linkę slėpti savo norą ir troškimą turėti širdžiai ir sielai artimą žmogų. Šios planetos žmonėms, kaip ir daugeliui, nesvetimas noras kurstyti šeimos židinį.  Išskirtinė savybė - Saturno žmonės nemėgsta paviršutiniškų dalykų ir nepriima skubotų sprendimų. Jie linkę palaikyti stabilius, tvirtus santykius ir siekia užtikrintos materialinės padėties.  Beje, jiems dažnai pavyksta tai pasiekti, bet tik savo  didelėmis pastangomis ir milžinišku darbu.  Kaip nei vienos kitos planetos žmonėms, Saturno žmonės nieko negauna lengvai. Užtat visur pilna šios planetos atstovų. Jei be didelio vargo  užmezga tvirtus ryšius su kitais žmonėmis, jiems puikiai  sekasi darbas.  Saturno žmonės - užsispyrę, kaip ožiai, užtat tai jiems padeda pasiekti bet kurį savo tikslą ar svajonę. Tai ir punktualūs, racionalūs, atsargūs, organizuoti, darbštūs žmonės.  Paprastai  Saturno planetos atstovai daro įtaką kitiems, o ne priešingai. Jie visada teisingi ir nuoseklūs. Jais galima pasitikėti. Saturno žmonės harmoniją tarpusavio santykiuose paprastai pasiekia su antrojo skaičiaus planetos žmonėmis.

Skaičius 9: МАRSAS

 Marso planetos įtakoje esantys žmonės pasiruošę užkariauti pasaulį savo jėgomis.  Jei šios planetos atstovai ir susiduria su prieštaravimais ar net pasipriešinimu iš šalies, tai visai nekreipia dėmesio. Greičiau priešingai - tai dar labiau įkvepia juose pasiryžimo nenuleisti rankų. Kitaip tariant, jie imasi įveikti kliūtis su dviguba energija. Marso žmonėms labiau būdingas tvirtas, vyriškas charakteris, pasižymi geležine valia. Bet neretai atsitinka taip, kad per savo impulsyvumą pradeda veikti neapgalvotai, paskubomis. Tai yra tinkamai neįvertinę savo jėgų, gali sugadinti visą reikalą. Beje, Marso žmonės – savimylos. Todėl greičiausiai dėl ko atsiranda problemų šeiminiame gyvenime ir apskritai santykiuose su partneriu. Užtat išsiskirdami iš kitų savo puikiais organizaciniais, vadybiniais sugebėjimais, Marso žmonės  negali pakęsti pavaldumo padėties. Tai –lyderio žmonės pagal savo prigimtį. Jie - verslūs, iniciatyvūs, aktyvūs ir energingi.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Draudžiama PatarimuPasaulis.lt skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur be raštiško sutikimo, o jeigu sutikimas gautas, būtina nurodyti PatarimuPasaulis.lt šaltinį su aktyvia nuoroda į jį.