Kaip elgiasi Zodiako ženklų atstovai artėjant mirties valandai

Kaip elgiasi Zodiako ženklų atstovai artėjant mirties valandai

Anot žinomo Rusijoje astrologo Aleksandro Rempelio, astrologijoje vadinamasis mirties taškas gali sutapti su kai kuriais svarbiais kiekvieno žmogaus gyvenimo įvykiais. Pavyzdžiui, su gimimo ar tuoktuvių data. Tačiau vienas ar kitas įvykis gali praeiti „kiaurai“ žmogaus ir nepaliesti jo mirties taško. Tai turi pastūmėti jį priimti atitinkamus svarbius sprendimus bei apsivalyti iš vidaus Tai reiškia, kad dar neišmušė šio žmogaus paskutinė valanda ir jis turi daug ką padaryti žemėje, rašoma naujienų portale anglija.today.

Žmogus praeina skirtingus karminius išmėginimus

„Mirties taškas praeina kiekvieną Zodiako ženklą per devynerius metus skaičiuojant pagal laikrodžio rodyklę. Jis siejamas su kosminiu Lilit ciklu ir Juoduoju mėnuliu, praeinančiais per Zodiako žvaigždyną maždaug vieną kartą per devynerius metus“, - teigė žinomas astrologas. Anot jo, tačiau reikia mokėti atskirti Lilit tašką nuo mirties taško. „Lilit – tai juodosios karmos rodiklis, o mirties taškas horoskope – tai atitinkamas žmogaus gyvenimo periodas, tai ir jo vystymosi bei tobulėjimo etapas“, - patikino A.Rempelis. Jo teigimu, per visą savo gyvenimą žmogus praeina skirtingus karminius išmėginimus. Jei žmogus elgiasi netinkamai, neteisingai ar neleistinai, tai tas gali atsiliepti arba pereiti jų vaikams ir anūkams iki septintos kartos. Likus be teigiamos energijos apsaugos žmogus gali patekti į pavojingą ar net kritišką situaciją – rimtai susirgti, prarasti darbą ar net patekti už grotų. Neigiama energija išnyksta tik tuo atveju, jei palikuonys atidirba už juodąją giminės karmą.

Mirtis astrologijoje simbolizuoja atitinkamą žmogaus gyvenimo etapą, paženklinantį sukauptą patirtį, nepalankių situacijų įveikimą, giminės karmos atidirbimą.

„Norint atidirbti karminę skolą, žmogus turi būti kuklus, širdingas, kilnus, mylėti ir užjausti vargstančius žmones“, - sakė A.Rempelis. Anot jo, neatidirbus karmos, turės susimokėti už savo pirmtakų padarytas nuodėmes ateinančios kartos, palikuonys.

Тaigi, kaip mirties taškas daro įtaką kiekvienam Zodiako ženklui ir kaip jie elgiasi artinantis paskutinei gyvenimo valandai.

Avinas

Netikėtai lėktuvui pradėjus smigti žemyn emociškam Avinui pirma mintis šovusi į galvą – reikalauti, kad kuo greičiau duotų parašiutą. Bet iš tikrųjų jis greičiausiai pasitikrins, ar prisisegęs saugos diržais ir liks sėdėti vietoje baimingai laukdamas savo paskutinės gyvenimo akimirkos. Avinas ištiesia kanopas taip pat, kaip ir gyveno: energingai, net sprogstamai, ryškiai, kad aplinkiniai prisimintų jį per amžius. Beje, jis gali ir nesulaukti senatvės. Jei plyta ar meteoritas nenukrenta šio ženklo atstovui ant galvos, tai jis užsimuša nukritęs nuo stogo ar pasiutišku greičiu vairuodamas automobilį. Galų gale gali nukristi kartu su neišsiskleidusiu parašiutu ar lėktuvu. Bet kuriuo atveju Avino paskutinis ištartas žodis bus trumpas: „Vau“.

Jautis

„Jei mirti, tai su muzika!“, - nuspręs Jautis ir pareikalaus virpančios iš baimės lėktuvo palydovės atnešti ko nors stipresnio. Pajutęs svaigulį, šio ženklo atstovas taps ne tik gerokai ramesnis, bet dar spės įtikinti save, kad kitame gyvenime vis tiek kada nors grįš į šią žemę. Tačiau Jautis miršta ilgai ir nykiai, bet ne dėl ligos. Kankindamasis iš godumo, kad kam dabar liks jo užgyventas turtas ir ar apskritai verta rašyti testamentą. Todėl net ir gulėdamas mirties patale, jis veda derybas su notarais. O bent trumpam atitrūkęs nuo jų, rašo atsiminimų knygą apie savo gyvenimą. Pavyzdžiui, apie tai, kaip nusipirko butą iš sutaupytų pinigų ir nepaėmė paskolos iš banko.

Dvyniai

Šio ženklo žmonės siaubingai pradės panikuoti supratę, kad artinasi paskutinė gyvenimo valanda. Todėl jų laiku nenuraminus, gali iškilti grėsmė ir aplinkiniams. Be to, Dvyniai pradeda gailėtis, lieti ašaras, kad dar tiek daug nesuspėjo padaryti. Juk gyvenimas, velniai jį griebtų, tik prasideda. Be to, nepriklausomai nuo savo turimo amžiaus, šio ženklo žmonės įsitikinę, kad jie bus amžinai jauni. Todėl kovoja su mirtimi iki paskutinio atodūsio. Taigi, giltinė dažniausiai jų lovoje neatranda. Greičiau pakelės griovyje, automobiliui atsitrenkus į medį ar mieste, susidūrus su kita mašina.

Vėžys

Mistiški Vėžio žmonės įbes nosį į knygą, pastvėrę pakeliui į Anapilin. Tokiu būdu jie mėgina atitrūkti nuo kankinamų minčių. „ Juk viso reikalo esmė ir glūdi mintyse“, - pagalvos Vėžys. Ir tuo pačiu supranta, kad nieko negalės pakeisti. Užtat suspėja daug kartų pergalvoti, kad viskas turi būti padaryta pagal tradicijas: aptarti su giminaičiais savo laidotuves iki smulkmenų. Taip pat kaip, kiek ir kam turi būti užrašytas paveldimas nekilnojamas turtas. Nepaisant to, oi kaip nesinori Vėžiui mirti net ir sulaukus senatvės. Todėl gerokai anksčiau, tyčia pradeda kalbėti apie savo greitą mirtį, tikėdamasis, kad artimieji ir draugai įtikins jį, kad viskas nutiks priešingai.

Liūtas

Šio ženklo atstovą taip pat neretai užklumpa mirtis ne ligos patale, o automobilyje, skrendant oro balionu ar lėktuvu. Keista ar ne, bet Liūto žmonės labiau išsigąsta dėl kitų gyvybės nei savo. Net ir baisiai išsigandęs Liūtas sugeba raminti pradėjusius panikuoti keleivius ir net mėgina jiems padėti. Jei ne veiksmais, tai bent žodžiais. Bet net ir tokiais atvejais Liūtas nepraleis progos, norėdamas pasirodyti, kad jis yra šaltakraujis, didvyriškas ir nieko nebijo. Iš tikrųjų nepamatysite tiek priešlaikinės mirties tragiškumo ir dvasinio susijaudinimo nei viename kitame Zodiako ženkle, kaip Liūto. Nepaisant to, šis Zodiako ženklas „su malonumu“ užsimuštų neišsiskleidus parašiutui arba uždustų netikėtai užgriuvus sniego lavinai beslidinėjant kalnų kurorte. Tačiau, apsaugok Viešpatie, iškeliauti Anapilin dėl „gėdingos“ ligos - tiesiosios žarnos vėžio – Liūtui nepakeliama tragedija. Todėl šio Zodiako ženklo atstovas paskutinį kartą ištaria susierzinęs, bet išraiškingai „py...“.

Mergelė

Artinantis giltinei šio ženklo atstovai pradeda perkratyti ir analizuoti atmintyje visus svarbiausius savo gyvenimo įvykius. Trumpam stabtelėję ir sutelkę dėmesį ties savo klaidomis, vis dėlto prieina prie išvados, kad jei ne jie, tai įvykiai būtų susiklostę visai kitaip. Ir nebūtų buvę to nelaimingo atsitikimo su mašina. Mergelės žmonės linkę analizuoti bet kurią situaciją, net ir labai ekstremalią. Tai bene vienintelis Zodiako ženklas, kuris savo egzistencijos pabaigą pajunta mažiausiai prieš tris dienas, atsidūrus prie mirties slenksčio. Tiksliau, po grasinimo nusižudyti, kai praryja saują tablečių nuo vidurių laisvinimo. Nors iš tikrųjų Mergelė neretai ištiesia kojas dėl puokštės ligų, sukeltų audringos jaunystės padarinių. Be to, sulaukus 70 metų jas dažnai aplanko ištikimas bičiulis Alzheimeris su savo simtomais: vangumu, abejingumu, gerokai suprastėjusia atmintimi ir taip toliau.

Svarstyklės

Dėl savo stiprios prigimtinės atsakomybės ir pareigingumo jausmo Svarstyklės iš anksto mėgina „susitarti“ su mirtimi. Tuo pačiu užkerta kelią baimei, panikai, todėl šio ženklo žmonės išlieka pakankamai ramūs iki paskutinio savo atodūsio. Nors apskritai šiam procesui Svarstyklių žmonės ruošiasi ilgai ir kruopščiai. Šiam Zodiako ženklui visada vadovauja šaltas ir racionalus apskaičiavimas: „Kodėl turiu keliauti Anapilin, jei man ir čia gerai?“. Laikydamiesi šios nuostatos, Svarstyklių žmonės kas pusmetį eina pasitikrinti pas visus gydytojus iš karto, kurie po to pradeda prasčiau jaustis nei jų šio ženklo pacientai.

Skorpionas

Tvirtai sukandęs dantis ir įsitvėręs pamėlusiais pirštais į lovos kraštą Skorpionas, artėjant mirčiai, tyliai išgyvena jį užklupusias emocijas. Tik labai pragmatiškas žmogus gali pastebėti šio ženklo atstovo emocijų audrą, kunkuliuojančią jo viduje, nes išoriškai jis atrodo visai ramus. Skorpionas, kaip ir Mergelė ar Liūtas, sutinka mirtį taip pat emociškai ir jausmingai. Kaip bebūtų keista, bet Skorpionas net linkęs rizikuoti savo gyvybe, norėdamas sužinoti kas vyksta anapusiniame pasaulyje. Arba gali kas valandą prašyti Aukščiausiojo pasiimti jį iš to nuobodaus ir nykaus pasaulio. Tai reiškia, kad šio Zodiako ženklo atstovai nėra linkę kelti ranką prieš save, užtat miršta garbingai ir gražiai - miegodami arba paaukoję paskutines savo gyvenimo dienas kitų labui.

Šaulys

Šio Zodiako ženklo atstovų paprastai nepaveda jų prigimtinis optimizmas, todėl jie niekada nesusitaiko su mintimi, kad greitai mirs. Iki paskutinio atodūsio tiki, kad įvyks stebuklas ir mirtis juos aplenks. Nepaisant to, Šaulio žmonės be baimės žiūri mirčiai tiesiai į akis. Akivaizdus įrodymas - daugumos atvejų Šaulio žmonių ekstremalūs veiksmai dažna būna nesuderinami su jų gyvybėmis. Todėl Šaulys gana dažnai nesulaukia natūralios mirties. Net ir išvengus visų kelio duobių ar pakelės medžių bei kitų jį tykojančių spąstų, Šaulio atstovas gali atiduoti savo sielą mirčiai dėl visiškai „nekaltos“ priežasties – įkandus gyvatei ar paslydus vonios kambaryje.

Ožiaragis

Ištikus traukinio ar lėktuvo avarijai šio ženklo atstovas spės nuoširdžiai pasigailėti, kad jį pavedė intuicija ir nepramiegojo reiso ar nenusipirko bilieto į kitą lėktuvą ar traukinį. Ir apskritai būtų pamiršęs tą kelionę į Egiptą. Bet šis racionalaus proto, tvirtos valios bei kantrybės, darbštuolis ženklas neleidžia panikai užkariauti šaltakraujišką protą. Ožiaragis puikiai supranta, kad mirtis - neišvengiama, todėl prieš tai labiausiai norėtų... gerai išsimiegoti. Juk priekyje laukia sunkus kelias Anapilin - į kitą gyvenimą. Beje, piešingai nei kiti Zodiako ženklai, Ožiaragis lengvai nepasiduoda ir užklupus širdies ligoms, Ebolos virusui, net marui. Užtat neretai neatsilaiko prieš savo silpnybes ir žinomas priklausomybes. Todėl nesaikingai vartodamas svaigalus ir nuolat persivalgydamas Ožiaragis gali ir nepajusti kaip pamažu ir negrįžtamai eikvoja savo sveikatą. Todėl sulaukus vos 40 metų šio ženklo atstovas gali atsidurti kapinėse ne dėl ant jo užlėkusios mašinos ar nukritusio lėktuvo kaltės.

Vandenis

Šio ženklo atstovai visiškai teisingai galvoja, kad nuo jų niekas nepriklauso, todėl galvoja: „Ką padarysi, jei man tiek skirta, tebūnie taip“. Jei spėja, giliai įkvepia ir pasigarsina mėgstamą muziką. Taigi, Vandenis net į mirtį žvelgia filosofiškai. Nors gerokai didesnė tikimybė, kad šio ženklo atstovą pakirs infarktas ar insultas nuo nuolatinės įtampos ir nesibaigiančių stresų. Juk jis negali pabūti ramus kaip belgas bent pusvalandį. Visą laiką įsitempęs, jaudinasi ir nervinasi dėl smulkmenų. O kur dar visokios depresijos. Todėl nuolat išgyvena klausdamas save: „O kas būtų, jei?...“. Kol galų gale, išeikvojęs paskutinę energiją ir sveikatą, ima suprasti, kad ko gero gyvenime blogiau nei pragare. Vandenis netikėtai griebiasi už širdies ir su palaiminga šypsena sušnabžda: „Galų gale atėjo paskutinioji...“. Netrukus infarktas padeda jam atsidurti nirvanoje - aukščiausioje palaimos būsenoje...

Žuvys

Šio Zodiako ženklo atstovai laikomi vieni iš lemtingųjų. Todėl Žuvys, sužinojusios, kad jų valandos suskaičiuotos, tiesiog užsimerkia, rankomis stipriau įsitveria į mašinos vairą ar kojomis įsiremia į lovos kraštą ir oriai pasitinka neišvengiamą likimo smūgį: „Kas bus, tas bus...“. Be to, neretai Žuvys „susiklijuoja pelėkus“ tada, kai jaučiasi niekam nereikalingos. Taigi, juos gali „nužudyti“ vienišumas. Mat šio ženklo atstovai jaučiasi laimingi žinodami, kad kažkam yra reikalingi, naudingi, kad kiti negali apseiti be jų rūpesčio ar pagalbos. Tačiau supratę, kad liko vieni kaip pirštas, tampa vangūs, kaip prieš tris dienas pirkti karpiai, plaukiojantys vonioje. Tai reiškia, kad šio ženklo žmonės pamažu vis stipriau įsitraukia į savo fantazijų pasaulį ir galvoja apie pomirtinį gyvenimą. Todėl iš esmės nustoja reaguoti į išorinius drigiklius. Žuvys dažniau „leidžiasi į dugną“ miegodamos ir šaltą metų laiką.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Partneriai

Draudžiama PatarimuPasaulis.lt skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur be raštiško sutikimo, o jeigu sutikimas gautas, būtina nurodyti PatarimuPasaulis.lt šaltinį su aktyvia nuoroda į jį.